FR
DOWNLOAD ONZE BROCHURE, DATA EN TARIEVEN

Opleiding OnderwijsCoach

met einddiploma

De schoolcoach is geen privéleraar. Zijn rol is om de jongere op een algemene manier te helpen (zelfvertrouwen, stressbeheer, organisatie, communicatie met ouders en leerkrachten ...). Het stelt de jongere in staat zichzelf beter te ontdekken, zichzelf te kennen, oplossingen in zichzelf te vinden en hun persoonlijke en academische doelen te bereiken. Sinds de komst van onderwijscoaching wordt een gemiddelde jaarlijkse groei van deelname van 10 tot 15% waargenomen. In tegenstelling tot privélessen en bijles die snel een aanzienlijk budget voor een huishouden vertegenwoordigen - aangezien ze op lange termijn met de jongere moeten samenwerken - is onderwijscoaching een effectieve, snelle en kortetermijnoplossing. De coach helpt de jongere zijn eigen werkwijze te vinden en onafhankelijk te worden, wat een grote troef is voor zijn toekomst aangezien hij in de toekomst in staat zal zijn om zijn doelen zelf te bereiken.

 

  Voor wie is het bedoeld?

 

Deze opleiding staat open voor iedereen die:

  • wil werken met kinderen en jongeren,
  • geanimeerd zijn door een echte motivatie om kinderen te helpen en schoolfalen te bestrijden,
  • een professioneel project heeft gericht op psychologie en pedagogische wetenschappen,
  • Graag leren en die deze interesse op kinderen willen overbrengen.

  Doelen

 

Word een echte professionele onderwijscoach.

Tijdens de opleiding hebben de deelnemers als doel om:

  • de vaardigheden van de onderwijscoach te ontwikkelen
  • zich de grammatica van de ondersteuning bij onderwijscoaching eigen te maken
  • zich de hulpmiddelen voor onderwijsondersteuning eigen te maken

Hiervoor verwerven ze tijdens de opleiding een houding, concepten en onderwijscoachingstools ter ondersteuning van de middelbare scholieren (van 12 -> 15 jaar) en middelbare scholieren (van 15 -> 18j) en individuele studenten of in groepen voor hun academische en professionele doelen.

 

Lesmethoden

Theoretische bijdragen

Geleverde cursusmateriaal

Beheersing van de houding van de coaching aangepast aan de begeleiding van jongeren van 15 tot 25 jaar, van de concepten en tools (instrumenten) van coaching om middelbare scholieren (van 12 -> 15j), middelbare scholieren (15 -> 18j) en studenten naar hun academische, persoonlijke en professionele doelstellingen te begeleiden. Aan het einde van deze cyclus kan de stagiair zijn activiteit als onderwijscoach beginnen.

 

Programma

Het cursusmateriaal bestaat uit 2 delen.

De eerste behandelt de algemene noties van onderwijscoaching. Het behandelt bijvoorbeeld de huidige toestand, de gewenste toestand, de waarden, de limieten, de levensstijl van de jongere, de stoornissen bij DYS en ADHD

De tweede gaat over oriëntatie coaching. Naar welke weg zal men zich oriënteren, hoe voer je een beroep uit dat voldoet aan de waarden van jongeren? Dit met behulp van de RIASEC-methode.

 

Sterke punten

DEZE SPECIALISATIE BIEDT DE TRANSVERSALE KENNIS VAN DE PRAKTIJK IN ONDERWIJSCOACHING.

Motivatie op school: Herstart de mechanismen die inspelen op de motivatie en maak de dominante remmen van vermijdingsstrategieën bij kinderen ongedaan.

Eigenwaarde: een centrale notie gericht op de technieken van positieve bekrachtiging, zelfbevestiging en persoonlijke voldoening

De kaart van het territorium: weten hoe het individuele functioneren in zijn sterke punten en zijn grenzen moet worden benadrukt om de meest doeltreffende begeleiding te bereiken

Het plezier van denken: een essentiële veiligheidsmaatregel om plezier en doeltreffendheid in uw denken terug te vinden

DOWNLOAD ONZE BROCHURE